Ubezpieczenia transportowe krajowe i międzynarodowe.

Oferujemy polisy transportowe o kompleksowym zakresie w atrakcyjnych stawkach dla klientów, a wszystko to dzięki współpracy z licznymi, najpoważniejszymi i renomowanymi ubezpieczycielami na rynku.

U nas mogą Państwo dokonać między innymi:

  • Ubezpieczenia mienia w transporcie
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora
  • Ubezpieczenia flotowe pojazdów

Pokrótce wyjaśniamy czym charakteryzują się zapisy poszczególnych umów ubezpieczeniowych. Szczegółów i możliwości zmian w elastyczności zakresu obejmowania dowiedzą się Państwo po kontakcie z naszą agencją.

• Ubezpieczenia mienia w transporcie

Polisy te dostępne są dla naszych Klientów w dwóch wariantach: podstawowym, które obejmuje takie czynniki jak wypadek drogowy, czy szkody wyrządzone poprzez działalność sił natury (pożar, gradobicie, uderzenie pioruna), oraz pełnym, który obejmuje wszystkie zdarzenia nie objęte podstawą.

• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym

Polisa obejmuje pokrycie szkód powstałych w wyniku utraty lub zniszczenia przewożonych towarów. Jej zapisy można elastycznie rozszerzać, dzięki czemu nasz klient ma pewność, że pokrycie kosztów obejmie każdą stratę. Również jeśli chodzi o przewóz tak specyficznych produktów, jak przetworzony tytoń.

• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu międzynarodowym

Przewoźnicy poruszający się na trasach międzynarodowych mogą liczyć na szeroki zakres obejmowania polisy, która zgodnie ze sporządzoną umową obejmowała będzie wszystkie zdarzenia powstała na drodze, których rezultatem jest utrata lub zniszczenie przewożonego mienia. Dodatkowo nasi partnerzy oferują także kompleksowe wsparcie prawne, pokrycie kosztów związanych z procesem sądowym lub obroną prawną.

• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora

Polisa dotyczy odpowiedzialności cywilnej spedytora i chroni go przed roszczeniami osób trzecich, które w wyniku nieprawidłowego przechowywania, składowania towaru i innych poniosły wyraźną szkodę majątkową.

Nasza Multiagencja ubezpieczeniowa oferuje Państwu również szeroki asortyment związany z kompleksowym ubezpieczaniem całych flot samochodowych w firmie. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem a z pewnością dostosujemy elastyczne rozwiązanie skierowane indywidualnie do każdego z Państwa, zarówno pod względem zakresu obejmowania polisy, jak i jej kosztów.