Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW, ASS

Nasza multiagencja ubezpieczeniowa oferuje Państwu szeroki wybór polis o kompleksowym zakresie obejmowania

. W placówce naszej firmy mogą Państwo opłacić zarówno obowiązkowe jak i dobrowolne składki ubezpieczeniowe.

Nasza oferta ubezpieczeń komunikacyjnych obejmuje ubezpieczenia:

 • Ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)
 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
 • Ubezpieczenie Assistance (ASS)
 • Ubezpieczenie szyb samochodowych (AUTOSZYBY)
 • Ubezpieczenia opon (OPONY)
 • Ochrona prawna (OP)
 • Zielona Karta (ZK)

UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE (PODSTAWOWE)

 • Obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) – W myśl Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszy Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – każdy posiadacz pojazdu mechanicznego dopuszczonego do ruchu drogowego ma obowiązek posiadania polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone na poczet osób trzecich, w wyniku ruchu pojazdu. W naszej placówce polisę OC można uzupełnić o ubezpieczenia opcjonalne (nieobowiązkowe), takie jak kompleksowy pakiet Autocasco czy Assistance, NNW, Zieloną Kartę, Ochronę Prawną, ubezpieczenie szyb pojazdu, ubezpieczenie opon.

UBEZPIECZENIA DOBROWOLNE (OPCJONALNE)

 • Ubezpieczenie Autocasco (AC) – To kompleksowa ochrona samochodu przed działaniem czynników niepożądanych, takich jak:
  – zniszczenie pojazdu
  – kradzież
  – wypadki w wyniku nieprzewidzianych okoliczności – na przykład potrącenie zwierzyny leśnej
 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – To atrakcyjna formuła polisy, która w razie wypadku uchroni przed szkodami nie tylko kierowcę, ale również towarzyszących mu w czasie zdarzenia pasażerów. Właściciele pojazdu podpisujący umowę polisy mogą sami zdecydować o wysokości ewentualnej składki.
 • Ubezpieczenie Assistance (ASS) – Doskonałe uzupełnienie podstawowej polisy OC. Assistance to pakiet, który upoważnia właścicieli ubezpieczonych pojazdów do skorzystania z bezpłatnej oferty natychmiastowego udzielenia pomocy drogowej w każdych warunkach, otrzymania samochodu zastępczego na czas naprawy jak również możliwość zakwaterowania w hotelu.
 • Ubezpieczenie szyb samochodowych (AUTOSZYBY) – Polisa obejmuje naprawę szkód autoszyb powstałych na skutek różnych czynników – uderzenia, pęknięcia, czy też zupełnego rozbicia. Właściciele pojazdu korzystający z wypłaty należnych funduszy nie tracą przysługujących im zniżek AC.
 • Ubezpieczenia opon (OPONY) – Polisa dotycząca opon to kolejne ciekawe uzupełnienie nieobowiązkowego. Zakres obejmujący polisę to natychmiastowa pomoc i rekompensata strat finansowych powstałych na skutek przebicia lub zniszczenia ogumienia pojazdu.
 • Ochrona prawna (OP) – Oferujemy swoim klientom kompleksową pomoc prawną i doradztwo w każdej sytuacji wymagającej konsultacji prawnej ze specjalistą.
 • Zielona Karta (ZK) – Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy, który jest potwierdzeniem posiadania polisy ubezpieczeniowej OC. Wydawana jest bezpłatnie – niezbędna w przypadku wyjazdu do krajów przynależnych do Systemu Zielonej Karty.

Zapraszamy również do zapoznania się z innymi polisami ubezpieczeniowymi. Znajdą nas Państwo w Szydłowcu, przy ulicy Radomskiej 36 k./Starostwa Powiatowego – Wejście od ul. Widok.