Ubezpieczenia firmowe dla przedsiębiorców.

Prowadzona przez nas multiagencja ubezpieczeniowa w swojej ofercie przygotowała kompleksowy zakres usług dedykowany do odpowiedzialnych przedsiębiorców, chcących zabezpieczyć swoją firmową przyszłość.

Spektrum obejmowania polis obejmuje między innymi:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • ubezpieczenie kompleksowe mienia od wszystkich ryzyk
 • ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu
 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Zapraszamy do lektury, z której dowiedzą się Państwo szczegółów dotyczących zakresu ubezpieczenia poszczególnych polis.

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) – Polisa OC w wielu branżach jest obowiązkowa. Obejmuje zabezpieczenie finansowe przedsiębiorstwa z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia. Można włączyć w nie wiele dodatkowych rozszerzeń np. OC najemcy nieruchomości, OC najemcy mienia ruchomego, OC pracodawcy, OC podwykonawcy i wiele innych.
 • ubezpieczenie kompleksowe mienia od wszystkich ryzyk – To doskonała polisa, która swoim zasięgiem obejmuje wszystkie przedmioty znajdujące się pod pieczą przedsiębiorcy. Zaliczają się w to między innymi niespodziewane czynniki powodujące utratę lub zniszczenie objętych umową przedmiotów.
 • ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu – Dzięki tej polisie na etapie budowy obiektu mającego stanowić siedzibę firmy oraz montaży wszelkich instalacji przedsiębiorca nie narazi się na straty w wyniku pożaru, powodzi, zalania, kradzieży a nawet aktów wandalizmu.
 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – Warunki umowy polisy są doskonałą formą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnych. Bardzo dokładnie analizują i odpowiadają na najczęstsze skutki, które przydarzają się w momencie pożaru oraz działalności takich zdarzeń losowych, jak na przykład huragan, burza, czy gradobicie.
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku – W posiadaniu firmy bardzo często znajdują się przedmioty o wysokiej wartości materialnej. Zaliczają się w nie zarówno towary handlowe, jak i ubezpieczenia. W przypadku kradzieży polisa pokryje kompletną wartość strat.
 • ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń – Polisa obejmuje zabezpieczenie wszystkich maszyn produkcyjnych oraz innych, które znajdują się w posiadaniu przedsiębiorstwa.
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – Ubezpieczeniu podlegają między innymi komputery, przenośne nośniki danych, sprzęt medyczny, i wiele innych sprzętów elektronicznych znajdujących się w posiadaniu firmy.