Indywidualna oferta ubezpieczeniowa Tanie ubezpieczenia Szydłowiec

OFERTA UBEZPIECZEŃ W SZYDŁOWCU

Multiagencja ubezpieczeniowa mieszcząca się w Szydłowcu oferuje Państwu kompleksowy zakres tanich ubezpieczeń, w skład którego wchodzą między innymi:

 • Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej – w skrócie OC
 • Ubezpieczenia Auto Casco – w skrócie AC
 • Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – w skrócie NNW
 • Pakiety ubezpieczeń Assistance dla domu, samochodu
 • Ubezpieczenia domu, mieszkania oraz mienia
 • Ubezpieczenia firmowe
 • Ubezpieczenia transportowe
 • Ubezpieczenia w czasie podróży w kraju oraz za granicą, a także pakiety ubezpieczeniowe na wyjazd do pracy
 • Ubezpieczenia dla grup zawodowych
 • Ubezpieczenia rolnicze – podstawowe obowiązkowe oraz rozszerzone dobrowolnych
 • A także ubezpieczenia na życie.

Z poniższych informacji dowiedzą się Państwo na czym polegają poszczególne ubezpieczenia oraz co obejmują konkretne polisy oferowane w naszej Agencji.

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej.
Dotyczą zarówno pracy, życia, samochodu, jak i firmy, czy domu. W niektórych przypadkach (pojazdy mechaniczne, firmy) są one obowiązkowe, co określają konkretne zapisy polskiego ustawodawstwa. Polisy to zabezpieczenie od wszystkich zdarzeń oraz kosztów szkód, jakie ponosi się w przypadku wyrządzenia szkody osobom trzecim.

Ubezpieczenia AutoCasco.
To doskonała polisa dla kierowców samochodów, którzy chcą zabezpieczyć swój pojazd, przed zdarzeniami losowymi nie objętymi w obowiązkowym ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej. Wlicza się do tego na przykład potrącenie zwierzyny leśnej, w wyniku czego dochodzi do uszkodzenia pojazdu.

Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
Polisy obejmują wypadki, działalność sił natury, oraz niedopatrzenie pracowników i właścicieli firm, w wyniku czego dochodzi do ich materialnych oraz zdrowotnych szkód.

Pakiety Ubezpieczeń Assistance dla domu oraz pojazdów mechanicznych.
Polisy obejmują natychmiastową pomoc specjalistów w przypadku kiedy dojdzie do usterki auta w trasie, oraz w domu, kiedy zniszczeniu będą podlegały rzeczy codziennego użytku – na przykład cieknący kran.

Ubezpieczenia domu, mieszkania oraz mienia.
Obejmują pokrycie wszystkich szkód, w wyniku czego dom lub mieszkanie oraz ich wyposażenie (w tym sprzęty, meble, przedmioty kolekcjonerskie) tracą wartość oraz nie nadają się do dalszego użytkowania. Pakiety mogą obejmować również działalność sił natury, akty wandalizmu oraz napady rabunkowe.

Ubezpieczenia firmowe.
Pokrywają wszystkie szkody wyrządzone na rzecz osób trzecich w wyniku niedopatrzenia lub niewywiązania się z umowy przez pracowników, przedsiębiorców, oraz podwykonawców. Mogą obejmować również koszty materialne powstałe w wyniku uszkodzenia maszyn, budynków i wyposażenia elektronicznego firmy.

Ubezpieczenia transportowe.
Dotyczą zarówno transportu krajowego, jak i międzynarodowego. Obejmują pokrycie wszelkich szkód związanych z odpowiedzialnością spedytora oraz roszczeniami osób trzecich, które odniosły straty.

Ubezpieczenia w czasie podróży.
Ich zakres może obejmować zarówno leczenie medyczne ubezpieczonego i jego rodziny, jak i domu w czasie nieobecności. Nasi partnerzy ubezpieczają też pracowników firmowych na czas dojazdu do pracy.

Ubezpieczenia dla grup zawodowych.
Zwłaszcza tych, które wiążą się z dużą odpowiedzialnością – prawnicy, lekarze, architekci, stomatolodzy.

Ubezpieczenia rolnicze.
Obejmujące pokrycie szkód dotykających: zwierzynę hodowlaną, budynki gospodarcze, uprawy, sady, czy maszyny.

A także ubezpieczenia na życie.
Uprawniające do wypłaty świadczeń w wyniku utraty zdrowia lub życia.